Hvad er GDPR:

Er en ny EU-lov som trådte i kraft i 2018 med henblik på at beskytte personlige/privat oplysninger.

Det er typisk privatpersoner, der er omfattet/beskyttet af de nye regler, men det kan også være virksomheder, eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed, som bruger navn og privat telefonnummer som virksomheds kontaktoplysninger.

Persondatapolitik i AIE Insurance Brokers P/S:

Vi har it-systemer og interne processer, der sikrer at vi overholder Persondataforordningen, så når du udleverer dine personlige oplysninger til os, så bliver de opbevaret på betryggende vis.

Vi indhenter kun de personlige oplysninger om dig, som er nødvendige for at rådgive og administrere dine forsikringer, herunder også skadesbehandling.

De oplysninger som typisk bruges, er navn, adresse, telefonnummer, e-mail og cpr. nummer.

Disse oplysninger registreres hos os, og udveksles med de forsikringsselskaber, vi har et samarbejde med i forhold til forsikringsspørgsmål og skadesbehandling.

Når oplysningerne ikke længere er relevante, vil de løbende blive slettet, dog med hensyn til lovmæssig pligt til at opbevare dem (5 år efter ophør af samarbejde).

Dine rettigheder:

Du har ret til få oplyst/udleveret skriftligt, hvilke oplysninger du har givet os, og som vi opbevarer i vores behandling af dine forsikringer og skadesbehandlinger. Du har også ret til at få ændret i disse oplysninger, og også at få dem slettet, dog med hensyn til vores dokumentationskrav.

Kontakt:  AIE Insurance Brokers, Tlf. 60204994, e-mail aie@aie-dk.eu

Klagemulighed:

Hvis du ønsker at klage over AIE Insurance Brokers P/S behandling af dine personlige/private oplysninger kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Tlf. nr. 33193200

Hjemmeside : www.datatilsynet.dk

E-mail : dt@datatilsynet.dk