AIE insurance Brookers P/S er et danskejet forsikringsmæglerfirma etableret i november 2011.

Gitte Marianne Hansen og Jan-Otto Christensen var med til at starte AIE, ud fra et fælles ønske om at kunne hjælpe vognmanden med:

 • altid at have de rigtige forsikringer
 • at finde de bedste og mest optimale løsninger
 • at have tid til-og mulighed for at levere en god service
 • at mindske de administrative byrder ved vognmanden
 • at skabe værdi og forbedre bundlinjen hos kunden

Preben Nielsen blev i 2012 partner i AIE, og virksomheden fik dermed en specialist i vindmølleforsikringer samt en erfaren assurandørkollega indenfor produktions- og industrivirksomhed.

 • Den administrative stab er ligeledes løbende blevet forøget i takt med at kundeporteføljen er vokset. Dermed opretholdes den gode service for kunden.
 • Vi er Danmarks førende forsikringsmæglerfirma med speciale i transport og vindmøller.
 • Vi er rutinerede, men ikke statiske.
 • Vi tænker innovativt og moderne.
 • Vi er opmærksomme på markedsændringer til kundens bedste.
 • Som mæglere er vi på kundens side.
 • Vi er uvildige i forhold til de forskellige forsikringsselskaber.
 • Som kundens m/k plukker vi de rigtige varer fra de forskellige forsikringsselskabers hylder og sikrer dermed kunderne de bedste forsikringsløsninger.

Glæden ved vort daglige arbejde med hinanden, vores samarbejdspartnere og i særdeleshed med vores kunder er til gavn for alle parter. Her er det glæden der driver værket.

 • Udvikling af nye produkter
 • Hjælpe etablerede forsikringsselskaber på transportmarkedet.
 • Vores spidskompetencer kommer også forsikringsselskaber til gode i form af know-how.
 • Hjælp og vejledning v/skadeforsikringer p.g.a. forkert dækning.